බෝල නාසය

 • Tungsten Carbide 4 Flutes Endmills

  Tungsten Carbide 4 Flutes Endmills

  ටංස්ටන් කාබයිඩ් එන්ඩ්මිල් යනු විවිධ කාර්මික යෙදුම්වල භාවිතා වන ජනප්‍රිය කැපුම් මෙවලම් වේ.මෙම එන්ඩ්මිල් ඒවායේ ඉහළ නිරවද්යතාව, කල්පැවැත්ම සහ බහුකාර්යතාව සඳහා ප්රසිද්ධය.ටංස්ටන් කාබයිඩ් එන්ඩ්මිල් වල වැදගත් අංගයක් වන්නේ ඔවුන් සතුව ඇති නළා ගණනයි.ටංස්ටන් කාබයිඩ් එන්ඩ්මිල් වල නළා ගණන ඒවා භාවිතා කරන විශේෂිත යෙදුම අනුව වෙනස් විය හැක.සාමාන්‍යයෙන්, එන්ඩ්මිල් වල නළා 2 සහ 6 අතර තිබිය හැක, නමුත් සමහර විශේෂිත මෙවලම් වලට වඩා තිබිය හැක.අංකය o...
 • HRC45 HRC55 ටංස්ටන් කාබයිඩ් බෝල් නෝස් එන්ඩ් මිල්ස්

  HRC45 HRC55 ටංස්ටන් කාබයිඩ් බෝල් නෝස් එන්ඩ් මිල්ස්

  එක් එක් බෝල නාසය අවසන් මෝල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය භාවිතා කිරීම

  ද්රව්ය: HSS, කාබයිඩ් ආදිය

  ප්රමාණ: 1-20 මි.මී., සමස්ත දිග: 50-150 මි.මී

  දෘඪතාව: HRC45, 55, 65